Tréningy biznis zručností v angličtine

Nachádzate sa tu

Efektivita tímu závisí aj na komunikácii v angličtine.

Zvládnutie kľúčových pracovných činností v angličtine zvyšuje efektivitu celého tímu. V prípade ich absencie môžu u spoločností vzniknúť ťažkosti so stabilitou a rastom na medzinárodnom trhu. Tréning rozvíja slovnú zásobu v prirodzených pracovných situáciách, s ktorými sa stretávajú zamestnanci v pracovnom živote. K dispozícii sú tieto moduly:

 • komunikácia cez telefón / videokonferenčný hovor
 • práca v kancelárii (emailová komunikácia, time management, delegovanie úloh, projektová práca, tímová spolupráca)
 • aktívna účasť na meetingoch a vedenie stretnutí
 • písanie reportov pre vyšší manažment a prezentačné zručnosti
 • zákaznícka starostivosť a zákaznícka podpora
 • kritické a kreatívne myslenie  

Na zlepšenie základných komunikačných činností v pracovnom prostredí sú k dispozícii desaťtýždňové moduly. 


Náplň modulov business zručností

Mať schopnosť zdieľať informácie verbálne a písomne je neodmysliteľnou súčasťou každej pracovnej pozície. Lektor učí ako poskytnúť komplexné informácie dôkladne a zruzumiteľne, aby zákazník jednoducho porozumel komunikovaným faktom.

Nasledujúce vybrané moduly rozvíjajú v angličtine základné komunikačné zručnosti potrebné pri práci:

 

Telephoning & Videoconferencing in English

Rozvíjanie schopnosti efektívne komunikovať so zákazníkmi prostredníctvom telefónu. Modul zahŕňa napr.: 

 • Frázy pre telefonickú komunikáciu
 • Ako zrozumiteľne a akým tempom reči komunikovať cez telefón 
 • Prebratie informácie pre inú osobu 
 • Zhromaždenie poskytnutých faktov, zváženie, navrhnutie riešenia, logické zdôvodnenie klientovi
 • Ako na príjemnú a pozitívnu komunikácia 

 

How To Communicate Effectively At Work

Činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci na front a backoffice. Modul zahŕňa napr.  

 • Frázy pre emailovú komunikáciu
 • Time management
 • Delegovanie úloh pre pracovníkov a sledovanie výkonov 
 • Riešenie problémov
 • Projektová práca
 • Tímová spolupráca

 

How to Chair and Actively Participate in a Meeting  

Náplňou tohto modulu je správne zorganizovanie a vedenie obchodného stretnutie a aktívna participácia v ňom. 

 • Návrh agendy a jej komunikácia 
 • Organizovanie a vedenie meetingov
 • Čo znamená aktívne počúvanie 
 • Techniky presvedčovania 
 • Zápis zo stretnutia

 

K dispozícii sú ďalšie 3 moduly.

Benefity služby

Zameranie sa na tímovú komunikáciu
Potrebné pre medzinárodné prostredie
Služba na mieru pre zákazníka

Povedali o nás

So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o tréningy biznis zručností v angličtine, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.