Tréningy biznis zručností v angličtine

Nachádzate sa tu

Efektivita tímu závisí aj na komunikácii v angličtine.

Zvládnutie kľúčových pracovných činností v angličtine zvyšuje efektivitu celého tímu. V prípade ich absencie môžu u spoločností vzniknúť ťažkosti so stabilitou a rastom na medzinárodnom trhu. Tréning rozvíja slovnú zásobu v prirodzených pracovných situáciách, s ktorými sa stretávajú zamestnanci v pracovnom živote. K dispozícii sú tieto moduly:

 • komunikácia cez telefón / videokonferenčný hovor
 • práca v kancelárii (emailová komunikácia, time management, delegovanie úloh, projektová práca, tímová spolupráca)
 • aktívna účasť na meetingoch a vedenie stretnutí
 • písanie reportov pre vyšší manažment a prezentačné zručnosti
 • zákaznícka starostivosť a zákaznícka podpora
 • kritické a kreatívne myslenie  

Na zlepšenie základných komunikačných činností v pracovnom prostredí sú k dispozícii desaťtýždňové moduly. 


Náplň modulov business zručností

Mať schopnosť zdieľať informácie verbálne a písomne je neodmysliteľnou súčasťou každej pracovnej pozície. Lektor učí ako poskytnúť komplexné informácie dôkladne a zruzumiteľne, aby zákazník jednoducho porozumel komunikovaným faktom.

Nasledujúce vybrané moduly rozvíjajú v angličtine základné komunikačné zručnosti potrebné pri práci:

 

Telephoning & Videoconferencing in English

Rozvíjanie schopnosti efektívne komunikovať so zákazníkmi prostredníctvom telefónu. Modul zahŕňa napr.: 

 • Frázy pre telefonickú komunikáciu
 • Ako zrozumiteľne a akým tempom reči komunikovať cez telefón 
 • Prebratie informácie pre inú osobu 
 • Zhromaždenie poskytnutých faktov, zváženie, navrhnutie riešenia, logické zdôvodnenie klientovi
 • Ako na príjemnú a pozitívnu komunikácia 

 

How To Communicate Effectively At Work

Činnosti, ktoré vykonávajú pracovníci na front a backoffice. Modul zahŕňa napr.  

 • Frázy pre emailovú komunikáciu
 • Time management
 • Delegovanie úloh pre pracovníkov a sledovanie výkonov 
 • Riešenie problémov
 • Projektová práca
 • Tímová spolupráca

 

How to Chair and Actively Participate in a Meeting  

Náplňou tohto modulu je správne zorganizovanie a vedenie obchodného stretnutie a aktívna participácia v ňom. 

 • Návrh agendy a jej komunikácia 
 • Organizovanie a vedenie meetingov
 • Čo znamená aktívne počúvanie 
 • Techniky presvedčovania 
 • Zápis zo stretnutia

 

K dispozícii sú ďalšie 3 moduly.

Benefity služby

Zameranie sa na tímovú komunikáciu
Potrebné pre medzinárodné prostredie
Služba na mieru pre zákazníka

Povedali o nás

So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o tréningy biznis zručností v angličtine, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.