Meetings

Nachádzate sa tu

Účasť na meetingu, ktorý je vedený po anglicky, môže byť celkom náročná úloha. Je ťažké byť na meetigu aktívny a zároveň držať krok s témou. Naučíte sa používať „slušnú/vhodnú“ angličtinu a ale aj výrazy v angličtine na to, aby ste mohli viesť meeting.

Ak je vaša angličtina je na dobrej úrovni, ale chýbajú vám špecifické zručnosti na vedenie stretnutia v cudzom jazyku, mávate meetingy so zahraničnými kolegami alebo obchodnými partnermi, alebo sa chcete sa naučiť takú slovnú zásobu, aby ste sa na meetingu cítili komfortne, je tento workshop ideálny pre vás.

Workshopy a teambuildingy v angličtine vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Mgr. Silvia Holéczyová s 12-ročnou praxou pri realizovaní workshopov v angličtine, ktorú pri komunikačných aktivitách dopĺňa skúsený native speaker.


Po absolvovaní workshopu budete vedieť:

 • Zahájiť aj ukončiť meeting v angličtine
 • Frázy na vyjadrenie názoru, objasnenie, vyriešenie problému, vedenia meetingu,
 • Viesť spoločenský rozhovor s účastníkmi meetingu

 

Effective Negotiating I.

Spoločenská komunikácia, zoznamovanie sa, vytváranie vzťahov – networking (slovná zásoba a frázy použité v tom správnom kontexte)

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Effective Negotiating II.

Ako viesť meeting, dodržiavanie programu, ako riešiť otázky a požiadavky, riešenie problémov, pýtanie sa na názor, zápis zo stretnutia 

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Effective Negotiating III.

Ako vyjednávať a nestratiť pritom svoju tvár, technika kladenia otázok, sila presvedčovania, uzatvorenie obchodu.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Komunikácia v angličtine
Pripravené na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o komunikačný workshop Meetings, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.