Komunikačné teambuildingy v angličtine

Nachádzate sa tu

Ako stmeliť rôznorodých ľudí? Skúste tímové aktivity 

Tím, ktorý spolupracuje, je efektívnejší, produktívnejší a úspešnejší. To sú biznisové ciele. Tím je však aj štastnejší, uvoľnenejší a s takýmito ľuďmi je aj väčšia zábava pracovať. Ak chcete pomôcť tomu, aby sa ľudia spoznali, urobili niečo zábavné cítili súčasťou tímu, teambuildingy sú jednou z možností. Veď aj dospelí sa chcú zabávať a niečo naučiť!

Špecializujeme sa na zábavné teambuildingové aktivity na pracovisku (ale aj mimo neho), aby sa ľudia pochopili problém, hľadali spolu riešenie, komunikovali so svojím tímom a spolu sa aj zasmiali. Na konci poskytujeme systém odporúčaní k celému tímu i jednotlivým ľuďom. Všetko robíme v angličtine, kde si prizývame skúsených native speakrov.


TEAMBUILDING S KOCKAMI LEGO: Power of Communication 

V licencovanom LEGO TeamBuildingu sú účastníci do aktivít zapojení fyzicky (stavajú a musia sa hýbať) ale aj emočne (majú zábavu a ide o súťaženie). Súčasťou sú tieto aktivity: 
Design Communication, LEGO Tower, Reproduction, LEGO Challenge, Mind Block. Trvanie: 3 hodiny. Počet účastníkov: 4-8. 

Témy na teambuildingu:

 • Learn common language 
 • Put the message accross
 • Achieve the result
 • Connect to strangers

 

HOW TO TRIGGER TEAM COLLABORATION 

Tento teambuilding v angličtine je vhodný pre spoločnosti, ktoré pracujú v medzinárodnom prostredí a potrebujú zefektívniť prácu a funkcie svojich tímov, odstrániť konflikty medzi zamestnancami a kolegami, napríklad aj pri príchode nového manažéra alebo kolegu v tíme. Môžu byť realizované aj ako odmena dobre fungujúceho tímu. Výsledkom by malo byť to, že každý jednotlivec si uvedomí, že spolupracovať v rámci tímu je kriticky dôležité.

Príklady aktivít: 

 • Building a bridge / a tower
 • Puzzle
 • Stavanie so zaviazanými očami
 • Skúška dôvery

 

SOLVING PROBLEMS IN 5 STEPS 

Na teambuildingu sa využíva tzv. Problem Solving Model s nasledujúcimi 5 krokmi: identifikácia problému; generovanie myšlienok a plánovanie riešení; výber najlepšieho riešenia a vyriešenie problému; kontrola, či bol problém vyriešený a diskusia; a adaptácia so zmenami,  či s novým riešením. Príklady aktivít:

 • Minefield
 • Radio Play
 • Spider web

 

 

 

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Komunikácia v angličtine
Pripravené na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o komunikačné workshopy v angličtine, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.