Insurance English

Nachádzate sa tu

Poisťovníctvo je oblasť so špecifickou slovnou zásobou nielen v angličtine ale aj v našom rodnom jazyku. „Na mieru ušitý“ celodenný kurz anglického jazyka je zameraný na problematiku poisťovníctva a poisťovníckej terminológie.

Na workshope sa zábavnou, interaktívnou formou nielen dozviete, ktoré pojmy sú v zahraničí zaužívané, ale aj si intenzívne „precvičíte“ svoju angličtinu v odbornej komunikácii počas 4-hodinového workshopu Insurance English.

Pre koho je workshop určený:

 • Pracovníkom v poisťovníctve
 • Poisťovacím agentom a brokerom

Workshopy a teambuildingy v angličtine vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Mgr. Silvia Holéczyová s 12-ročnou praxou pri realizovaní workshopov v angličtine, ktorú pri niektorých komunikačných aktivitách dopĺňa skúsený native speaker.

 


Na workshope sa naučíme tieto veci:

 • spoznáme jednotlivé anglické pojmy a zaužívané slovné spojenia v poisťovníctve
 • do detailov si prejdeme jednotlivé typy poistenia v angličtine 
 • budeme analyzovať prípadové štúdie a praktické ukážky 
 • skupinové a individuálne aktivity, riešenie projektov a aplikovanie na podmienky v konkrétnej poisťovni

 

K dispozícii sú nasledujúce moduly: 

 

Insurance English I.

Úvod do poisťovníckej angličtiny, slovná zásoba a jej praktické využitie, kto je kto v poisťovníctve, typy poistení.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Insurance English II.

Životné a neživotné poistenie do hĺbky, poistné zmluvy a poistné podmienky.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10 
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Insurance English III.

Poisťovnícka angličtina pre aktuárov.

 • rozsah workshopu: 4x45 minút
 • počet účastníkov: 6-10 
 • cena workshopu: 50 eur na osobu

 

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Komunikácia v angličtine
Pripravené na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o workshop Insurance English, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.