Individuálne tréningy pre manažérov

Nachádzate sa tu

Mentoring, intenzívny deň a konzultácie v angličtine.

Individuálne programy pokrývajú špecifické požiadavky a potreby manažérov v cudzom jazyku. Sú nielen benefitom ale aj motiváciou k efektívnemu a praktickému vzdelávaniu. Témy a zameranie sa sústreďujú na pracovnú problematiku konkrétnych manažérov. 

Pri mentoringu native speaker pôsobí ako sprievodca v určitej oblasti a pomáha nájsť správne, jazykové riešenie. 

Počas intenzívneho dňa je pre manažéra pripravený vopred dohodnutý individuálny program.

Telefonické konzultácie a skype hodiny slúžia na podporu aktuálnych potreb manažérov, ktoré súvisia s ich prípravou na stretnutie, prezentáciu, či business trip.


Mentoring in English

Ide o aktivitu pre individuálneho klienta, zväčša manažéra v spoločnosti.  Začína sa detailným zabriefovaním lektora a jeho predstavením klientovi. Základným predpokladom mentoringu je otvorená komunikácia, aktívne počúvanie oboch strán, parafrázovanie, hľadanie správnych výrazov pre pomenovanie problému a jeho riešenie a sústredenie sa na dosiahnutie cieľov a výsledky. Vytvorí sa tak pracovný vzťah založený na vzájomnej dôvere (rapport). 

Mentor (v tomto prípade lektor) má pomôcť klientovi pri analýze problémov, hľadaní riešení a komunikácii v cudzom jazyku. Výmena skúseností v angličtine prebieha v prirodzenom prostredí, čiže na pracovisku, počas celého dňa, alebo pravidelne v určitom čase. Klient dostáva po ukončení mentoringu podrobnú správu.  

 

Intenzívny deň s anglickými lektormi 

Intenzívny deň /poobedie začína busieness lunchom s anglickým lektorom. Každý blok po 90 minút je zameraný na inú tému, napr. predstavenie seba a svojej pozície a firmy, rozvoj a podpora svojho tímu, angličtina z oblasti študenta, napr. poisťovníctvo, sales, finančníctvo a pod. Jeden z blokov je zameraný na praktické precvičenie slabých stránok študenta, ako napr. podmienkové vety, telefonická komunikácia, príprava prezentácie a pod. Intenzívny deň prebieha v Your Choice 

 

Telefonické konzultácie a skype hodiny

Manažéri často potrebujú rýchle konzultácie cez telefón, ak sa pripravujú na prezentáciu, konferenčný hovor, prípadne finalizujú mesačnú správu a potrebujú skontrolovať jej preklad. Takáto požiadavka vyplýva z aktuálnej situácie a potreby počas pracovného dňa. Hodinami cez skype je možné doplniť zameškané pravidelné hodiny, alebo obdobie keď je manažér na pracovnej ceste. 

Benefity služby

Potrebné pre medzinárodné prostredie
Služba s veľkou pridanou hodnotou
Služba na mieru pre zákazníka

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o individuálne tréningy pre manažérov, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.