Individuálne tréningy pre manažérov

Nachádzate sa tu

Mentoring, intenzívny deň a konzultácie v angličtine.

Individuálne programy pokrývajú špecifické požiadavky a potreby manažérov v cudzom jazyku. Sú nielen benefitom ale aj motiváciou k efektívnemu a praktickému vzdelávaniu. Témy a zameranie sa sústreďujú na pracovnú problematiku konkrétnych manažérov. 

Pri mentoringu native speaker pôsobí ako sprievodca v určitej oblasti a pomáha nájsť správne, jazykové riešenie. 

Počas intenzívneho dňa je pre manažéra pripravený vopred dohodnutý individuálny program.

Telefonické konzultácie a skype hodiny slúžia na podporu aktuálnych potreb manažérov, ktoré súvisia s ich prípravou na stretnutie, prezentáciu, či business trip.


Mentoring in English

Ide o aktivitu pre individuálneho klienta, zväčša manažéra v spoločnosti.  Začína sa detailným zabriefovaním lektora a jeho predstavením klientovi. Základným predpokladom mentoringu je otvorená komunikácia, aktívne počúvanie oboch strán, parafrázovanie, hľadanie správnych výrazov pre pomenovanie problému a jeho riešenie a sústredenie sa na dosiahnutie cieľov a výsledky. Vytvorí sa tak pracovný vzťah založený na vzájomnej dôvere (rapport). 

Mentor (v tomto prípade lektor) má pomôcť klientovi pri analýze problémov, hľadaní riešení a komunikácii v cudzom jazyku. Výmena skúseností v angličtine prebieha v prirodzenom prostredí, čiže na pracovisku, počas celého dňa, alebo pravidelne v určitom čase. Klient dostáva po ukončení mentoringu podrobnú správu.  

 

Intenzívny deň s anglickými lektormi 

Intenzívny deň /poobedie začína busieness lunchom s anglickým lektorom. Každý blok po 90 minút je zameraný na inú tému, napr. predstavenie seba a svojej pozície a firmy, rozvoj a podpora svojho tímu, angličtina z oblasti študenta, napr. poisťovníctvo, sales, finančníctvo a pod. Jeden z blokov je zameraný na praktické precvičenie slabých stránok študenta, ako napr. podmienkové vety, telefonická komunikácia, príprava prezentácie a pod. Intenzívny deň prebieha v Your Choice 

 

Telefonické konzultácie a skype hodiny

Manažéri často potrebujú rýchle konzultácie cez telefón, ak sa pripravujú na prezentáciu, konferenčný hovor, prípadne finalizujú mesačnú správu a potrebujú skontrolovať jej preklad. Takáto požiadavka vyplýva z aktuálnej situácie a potreby počas pracovného dňa. Hodinami cez skype je možné doplniť zameškané pravidelné hodiny, alebo obdobie keď je manažér na pracovnej ceste. 

Benefity služby

Potrebné pre medzinárodné prostredie
Služba s veľkou pridanou hodnotou
Služba na mieru pre zákazníka

Povedali o nás

So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o individuálne tréningy pre manažérov, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.