English Day @ Your Company

Nachádzate sa tu

Deň vo firme iba po anglicky. Zistíte, ako ľudia dokážu komunikovať.

Predstavte si situáciu, kedy ku vám do spoločnosti príde obchodný partner a chce spoznať ľudí, ktorí pre vás vo firme pracujú, chce sa zúčastniť meetingu, chce ísť s vašimi ľuďmi na obed. Strávi s vami jeden celý deň.

Vy ako manažér potrebujete ľudí na takéto návštevy pripraviť po komunikačnej stránke.

Presne tieto situácie simuluje English Day @ Your Company. 


Ako to celé funguje ?

Celá firma sa na jeden deň zmení na medzinárodnú spoločnosť s komunikačným jazykom - angličtinou. Ľudia sú vopred informovaní o príchode anglicky hovoriacej návštevy. Native speaker, ktorý je zabriefovaný a má dostatočné znalosti o vašej spoločnosti, prichádza na jeden deň. 

Má vopred dohodnutý program:

  • je súčasťou English-Only meetingu 
  • robí obzervácie ľudí, rozoberá s nimi úlohy a typ práce, ktoré dostali v rámci meetingu
  • ide s manažérmi na business obed
  • robí job shadowing manažérov
  • sleduje prácu v office v poobedných hodinách
  • poskytuje komunikačný on-the-job training a
  • komunikuje so všetkými po anglicky 

Program English Day je možné doplniť podľa vašich potrieb. 

 

Aké sú výhody English Day  

Získate presné informácie o úrovni ovládania cudzieho jazyka, ktorý je potrebný na vašom pracovisku. Vaši pracovníci totiž komunikovali v angličtine v bežných pracovných situáciách a museli sa na to vopred pripraviť. Dôležité konverzácie sa zazanmenávajú a analyzujú pre ďalšie použitie. 

Druhou výhodou je, že im native speaker pomáha pri zvládnutí komunikácie, rozširuje slovnú zásobu o nové frázy, pomáha sa jednoduchšie vyjadriť. Komunikujú aj pri neformálnejších situáciách, lebo spolu strávia celý deň.

Klient dostáva English Day Report. Súčasťou je presné zistenie nedostatkov v komunikácii, hĺbková analýza, nastavenie cieľov, ABC riešenie a špecifický návrh vzdelávania pre firmy, tzv. Road Map. 

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Native speaker vo firme
Služba na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o English Day @ Your Company, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.