English Day @ Your Company

Nachádzate sa tu

Deň vo firme iba po anglicky. Zistíte, ako ľudia dokážu komunikovať.

Predstavte si situáciu, kedy ku vám do spoločnosti príde obchodný partner a chce spoznať ľudí, ktorí pre vás vo firme pracujú, chce sa zúčastniť meetingu, chce ísť s vašimi ľuďmi na obed. Strávi s vami jeden celý deň.

Vy ako manažér potrebujete ľudí na takéto návštevy pripraviť po komunikačnej stránke.

Presne tieto situácie simuluje English Day @ Your Company. 


Ako to celé funguje ?

Celá firma sa na jeden deň zmení na medzinárodnú spoločnosť s komunikačným jazykom - angličtinou. Ľudia sú vopred informovaní o príchode anglicky hovoriacej návštevy. Native speaker, ktorý je zabriefovaný a má dostatočné znalosti o vašej spoločnosti, prichádza na jeden deň. 

Má vopred dohodnutý program:

  • je súčasťou English-Only meetingu 
  • robí obzervácie ľudí, rozoberá s nimi úlohy a typ práce, ktoré dostali v rámci meetingu
  • ide s manažérmi na business obed
  • robí job shadowing manažérov
  • sleduje prácu v office v poobedných hodinách
  • poskytuje komunikačný on-the-job training a
  • komunikuje so všetkými po anglicky 

Program English Day je možné doplniť podľa vašich potrieb. 

 

Aké sú výhody English Day  

Získate presné informácie o úrovni ovládania cudzieho jazyka, ktorý je potrebný na vašom pracovisku. Vaši pracovníci totiž komunikovali v angličtine v bežných pracovných situáciách a museli sa na to vopred pripraviť. Dôležité konverzácie sa zazanmenávajú a analyzujú pre ďalšie použitie. 

Druhou výhodou je, že im native speaker pomáha pri zvládnutí komunikácie, rozširuje slovnú zásobu o nové frázy, pomáha sa jednoduchšie vyjadriť. Komunikujú aj pri neformálnejších situáciách, lebo spolu strávia celý deň.

Klient dostáva English Day Report. Súčasťou je presné zistenie nedostatkov v komunikácii, hĺbková analýza, nastavenie cieľov, ABC riešenie a špecifický návrh vzdelávania pre firmy, tzv. Road Map. 

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Native speaker vo firme
Služba na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o English Day @ Your Company, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.