Jazykový certifikát TOEIC

Nachádzate sa tu

Najrozšírenejší certifikát na svete. Spoznajte jeho výhody 

Jazykový certifikát TOEIC® Listening & Reading zisťuje úroveň ovládania jazyka v pracovnom prostredí. Otázky, na ktoré testovaní odpovedajú, simulujú komunikáciu na pracovisku. TOEIC má množstvo výhod: 

  • Zamestnávatelia ho využívajú ako vstupný alebo výstupný test pri jazykovom vzdelávaní
  • Sleduje praktickú stránku jazyka, znalosti z pracovného prostredia
  • Klient dostane k výsledkom aj podrobnú interpretáciu
  • Je to najpresnejší test, ktorý sa nedá oklamať viacnásobným pokusom počas niekoľkých dní (viď príklad dole)
  • Ide o postupový test, preto ho vždy skúšaný urobí. Výsledok je v rozmedzí 10-990 bodov. 

Spoločnosť Your Choice je jediným testovacím centrom pre certifikáty TOEIC® v Trnave. 


Medzinárodní zamestnávatelia a TOEIC®

Najväčší zamestnávatelia, ktorí uznávajú TOEIC®: Accenture, Nivea, Axa, KPMG, L´Oreal, Renault, Deutsche Telekom, Lafarge Holcim a ďalší.

 

Vysoká presnosť testu 

Zaujímavosťou je, že si test k nám prišli urobiť manažéri z nemenovanej spoločnosti a ako sme sa dozvedeli, deň pre nami a deň po nás sa pokúsili urobiť si tento test aj v iných testovacích centrách. Dosiahli rovnakú úroveň pri troch za sebou nasledujúcich testovaniach. To svedčí o prepracovanej metodike vyhotovenia testu. 

 

Ako vyzerá a z čoho sa test skladá

Test sa skladá z dvoch častí: počúvanie a čítanie. Počúvanie kopíruje osobnú komunikáciu pri stretnutiach, videokonferenciách a telefonických konverzáciách. Čítanie sa orientuje na e-mailovú komunikáciu, reporty, listy a rôzne formy obchodnej korešpondencie.

Počúvanie i čítanie sa hodnotia na škále 5-495 bodov, spolu teda môžete získať max. 990 bodov. Časť počúvanie má 100 otázok na 45 minút a časť čítanie 100 otázok na 75 minút. Test v papierovej podobe budete vypisovať ceruzkou.

 

Termíny testovaní v Your Choice

Testovať sa môžete v ľubovoľnom termíne pri uzatvorených stretnutiach (na požiadanie) alebo na otvorených stretnutiach, ktoré pravidelne organizujeme. Testujeme už pri 2 záujemcoch. Celkovo vám test zaberie 2 hodiny, rátajte však s 30 minútovou administratívou. Výsledky budete mať k dispozícii do 10 pracovných dní.

Termíny testovaní budú upresnené neskôr.

 

Ukážky testov

Tu nájdete ukážky testov a prehľad dosiahnutých výsledkov: 
TOEIC testy
Ukážkový test 
Prehľad dosiahnutých výsledkov

Benefity služby

Medzinárodne uznávaný jazykový certifikát
Podrobná interpretácia k testu
Výrazné plus k životopisu

Povedali o nás

Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o jazykový certifikát TOEIC, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.