Jazykový certifikát TOEIC

Nachádzate sa tu

Najrozšírenejší certifikát na svete. Spoznajte jeho výhody 

Jazykový certifikát TOEIC® Listening & Reading zisťuje úroveň ovládania jazyka v pracovnom prostredí. Otázky, na ktoré testovaní odpovedajú, simulujú komunikáciu na pracovisku. TOEIC má množstvo výhod: 

  • Zamestnávatelia ho využívajú ako vstupný alebo výstupný test pri jazykovom vzdelávaní
  • Sleduje praktickú stránku jazyka, znalosti z pracovného prostredia
  • Klient dostane k výsledkom aj podrobnú interpretáciu
  • Je to najpresnejší test, ktorý sa nedá oklamať viacnásobným pokusom počas niekoľkých dní (viď príklad dole)
  • Ide o postupový test, preto ho vždy skúšaný urobí. Výsledok je v rozmedzí 10-990 bodov. 

Spoločnosť Your Choice je jediným testovacím centrom pre certifikáty TOEIC® v Trnave. 


Medzinárodní zamestnávatelia a TOEIC®

Najväčší zamestnávatelia, ktorí uznávajú TOEIC®: Accenture, Nivea, Axa, KPMG, L´Oreal, Renault, Deutsche Telekom, Lafarge Holcim a ďalší.

 

Vysoká presnosť testu 

Zaujímavosťou je, že si test k nám prišli urobiť manažéri z nemenovanej spoločnosti a ako sme sa dozvedeli, deň pre nami a deň po nás sa pokúsili urobiť si tento test aj v iných testovacích centrách. Dosiahli rovnakú úroveň pri troch za sebou nasledujúcich testovaniach. To svedčí o prepracovanej metodike vyhotovenia testu. 

 

Ako vyzerá a z čoho sa test skladá

Test sa skladá z dvoch častí: počúvanie a čítanie. Počúvanie kopíruje osobnú komunikáciu pri stretnutiach, videokonferenciách a telefonických konverzáciách. Čítanie sa orientuje na e-mailovú komunikáciu, reporty, listy a rôzne formy obchodnej korešpondencie.

Počúvanie i čítanie sa hodnotia na škále 5-495 bodov, spolu teda môžete získať max. 990 bodov. Časť počúvanie má 100 otázok na 45 minút a časť čítanie 100 otázok na 75 minút. Test v papierovej podobe budete vypisovať ceruzkou.

 

Termíny testovaní v Your Choice

Testovať sa môžete v ľubovoľnom termíne pri uzatvorených stretnutiach (na požiadanie) alebo na otvorených stretnutiach, ktoré pravidelne organizujeme. Testujeme už pri 2 záujemcoch. Celkovo vám test zaberie 2 hodiny, rátajte však s 30 minútovou administratívou. Výsledky budete mať k dispozícii do 10 pracovných dní.

Termíny testovaní budú upresnené neskôr.

 

Ukážky testov

Tu nájdete ukážky testov a prehľad dosiahnutých výsledkov: 
TOEIC testy
Ukážkový test 
Prehľad dosiahnutých výsledkov

Benefity služby

Medzinárodne uznávaný jazykový certifikát
Podrobná interpretácia k testu
Výrazné plus k životopisu

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o jazykový certifikát TOEIC, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možnosti prihlásenia sa.