Jazykový audit

Nachádzate sa tu

Zistite, ako dokážu ľudia samostatne riešiť úlohy v cudzom jazyku

Jazykový audit unikátny nástroj na hĺbkové testovanie jazykových znalostí. Má tri úrovne:

Základnou úrovňou je analýza základných jazykových zručností, čiže porozumenie písanému textu, počúvanie s porozumením, rozprávanie na business tému, business korešpondencia a gramatika.

Druhá úroveň je audit biznis kompetencií, čiže telefonovanie, práca v kancelárii, prezentácie, vedenie stretnutí, zákaznícka podpora a kreativita.

Najvyššou úrovňou je assessment centrum v cudzom jazyku. Tu pracujeme so skupinou ľudí a sledujeme ich schopnosti vyjadrovania pri riešení tímových úloh. 

Všetky stupne auditu je potrebné porovnávať s kompetenčným modelom danej pozície a zistiť úroveň zhody. 


Ciele jazykového auditu 

Audit je hĺbková analýza stavu a má poskytovať riešenia pre klienta. Cieľom auditu je viacero:

  • objektívne meranie ovládania cudzieho jazyka napríklad pri začatí vzdelávania 
  • hodnotenie pokroku študentov voči pôvodnému stavu 
  • návratnosti prostriedkov investovaných do vzdelávania zamestnancov (zvýšenie výkonnosti zamestnancov, rozvoj biznisu a pod.)
  • nájdenie riešení ako vzdelávať pracovníkov efektívnejšie

Súčasťou je komplexná analýza, nastavenie cieľov, ABC riešenie a špecifický návrh vzdelávania pre firmy, tzv. Road Map.

 

Language Skills Audit (Level 1)

Úroveň ovládania všeobecného cudzieho jazyka testujeme v týchto základných zručnostiach:

  • Speaking Skills Test - 15 min
  • Reading Comprehension - 15 min 
  • Listening & Writing Skills Test - 15 min 
  • Learner´s Type Test - 30 min

Všetky zručnosti sú založené na situáciách, ktoré klient musí riešiť v pracovnom prostredí. Takisto testujeme typ učiaceho sa, aby sme vedeli navrhnúť odporúčania k spôsobu učenia klienta. Klient dostáva Language Audit Report s výsledkami analýzy a návrhmi riešenia.

 

Business Competencies Audit (Level 2)

Sledujeme a analyzujeme biznis kompetencie, čiže najdôležitejšie činnosti v pracovnom prostredí, akými sú telefonovanie, práca v kancelárii (emaily, socializing), prezentácie, participácia a vedenie stretnutí, a zákaznícka podpora. Prichystané sú krátke situácie a prípadové štúdie, ktoré určia úroveň ovládania pracovných činností v cudzom jazyku.  

Celkový čas na jedného človeka 60 min. Klient dostáva Business Competencies Audit Report s výsledkami analýzy a návrhmi riešenia.

 

Assessment Center (Level 3)

Analyzujeme komunikačné schopnosti u ľudí a v rámci tímu. Ide o dvojhodinový komplexný diagnostický program s modelovými situáciami a ukážkami tímovej spolupráce. Cieľom je zmapovať schopnosť ľudí zvládnuť pozíciu po komunikačnej stránke. Sledujeme kriticky dôležité aspekty, ako sú napríklad komplexné riešenie problémov, time management, kritické myslenie, kreativita, aktívne počúvanie, schopnosť argumentácie, emočná inteligencia a schopnosť rozhodovania. 

Celkový čas na skupinu ľudí (max. 8) je 120 min. Klient dostáva Assessment Center Report s výsledkami analýzy a návrhmi riešenia.

Benefity služby

Služba s veľkou pridanou hodnotou
Medzinárodný tím
Pripravené na mieru pre zákazníka
Individuálne spracované reporty

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o jazykový audit, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám ohľadom možností jeho realizácie.