Úradné preklady

Nachádzate sa tu

Úradné preklady u odborníkov, rýchlo a bez príplatkov 

Your Choice vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Silvia Holéczyová s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti úradných prekladov. Pokiaľ potrebujete pomoc odborníkov, ste na správnej adrese.

  • Ponúkame úradné preklady vo viac ako 20 jazykoch 
  • Spolupracujeme s 20 úradnými prekladateľmi
  • Úradné preklady z a do angličtiny pripravuje interná úradná prekladateľka
  • Ctíme termín dodania
  • Ku klientovi pristupujeme s individuálnou starostlivosťou 
  • Pripravujeme preklady všetkých typov dokumentov
  • Konzultujeme s odborníkmi v rôznych oblastiach

Ako vyzerá proces tvorby úradných prekladov? Prečítajte si 

Úradné preklady, alebo niekedy nazývané súdne preklady, sú preklady, ktoré môže pripravovať iba úradný prekladateľ s tzv. okrúhlou pečiatkou. Proces prípravy je iný ako pri bežných prekladoch.

Originál alebo overená kópia prekladaného dokumentu sa preloží do daného jazyka, vytlačí a spojí s pôvodným dokumentom. V praxi to znamená, že na začiatku je tzv. predná strana so základnými údajmi o preklade, nasleduje originálny dokument, potom preklad úradného prekladateľa a nakoniec tzv. doložka, ktorá vyhlasuje, že úradný prekladateľ je zapísaný pod svojím číslom v databáze Ministerstva spravodlivosti SR.

Dokument sa zviaže trojfarebnou stuhou a na zadnej strane zviazaného dokumetnu úradný prekladateľ odtlačí dve pečiatky. Takto pripravený dokument môže klient využiť na úradné účely na Slovensku alebo v zahraničí . 

Skúsenosti s dvadsiatimi jazykmi

Doteraz sme prekladali z a do týchto jazykov: angličtina, nemčina, španielčina, ruština, francúzština, slovenčina, maďarčina, taliančina, holandčina, nórština, poľština, kórejčina, japončina, čínština, srbčina, slovinčina, bulharčina, rumunčina, ukrajinčina, švédčina, fínčina. 

Viac ako dvanásťročné skúsenosti s úradnými prekladmi

Prekladáme všetky typy úradných dokumentov: rodné listy, vysvedčenia, výpisy známok, sobášne listy, výučné listy, registre trestov, obchodné zmluvy a iné listiny. 

Konzultácie s odborníkmi z rôznych oblastí

Pri prekladoch konzultujeme s odborníkmi z oblasti medicíny, práva, marketingu, techniky a farmaceutiky.

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tlmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na hello@yourchoice.sk alebo na telefónnom čísle 0911 667 274.

Benefity služby

Rýchle a precízne dodanie
Osobná komunikácia s klientom
Služby prispôsobené klientovi
Komplexné jazykové služby

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o úradné preklady, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám s cenovou ponukou a termínom dodania.