Špecializované prekladateľské služby

Nachádzate sa tu

Unikátne jazykové riešenia, multimediálne preklady, lokalizácie a preklady webov

Špecializované prekladateľské služby prispôsobujeme na mieru požiadavkám zákazníka. Zväčša ide o dlhodobú projektovú prácu pre zákazníkov z rôznych oblastí.

 • Customizované jazykové riešenia 
 • Tlmočenia cez telefón alebo na videokonferenciách 
 • Špecializované jazykové tréningy 
 • Medzikultúrne a jazykové koučovanie 
 • Jazykový assessment
 • Multimediálne preklady - audio a video 
 • Dabing, titulkovanie, komentáre k filmom (voice-overs) 
 • Preklady stránok a softvérové lokalizácie 
 • Obsahové lokalizácie a lokalizácie platforiem 
 • Preklady všetkých typov dokumentov
 • Konzultujeme s odborníkmi v rôznych oblastiach

 


Riešenia na mieru pre náročných klientov. Prečítajte si o našich skúsenostiach

Príkladom špecializovaných prekladateľských služieb môže byť prezentácia pred medzinárodným publikom. V tomto prípade klienti požadujú bezchybne napísanú prezentáciu v cudzom jazyku a jazykovú prípravu na rozšírenie slovnej zásoby, aby sa nakoniec samotnou prezentáciou dosiahol ten správny dojem.

Ide teda o špecializované jazykové tréningy, ktoré zastrešujeme, podobne ako tlmočenia cez telefón pri obchodných stretnutiach alebo na videokonferenciách v rámci medzinárodných tímov.  

Medzikultúrny koučing má význam. Predídete nepochopeniu 

Nepochopenie slangových či frázových vyjadrení môže skomplikovať obchodné stretnutie i napriek odborným prekladom, či tlmočeniu. Faktor kultúrnych rozdielov má totiž veľký vplyv. Nestačí dokumenty preložiť do slovenčiny, keďže príklady, porovnania alebo procesy u nás buď nepoznáme alebo jednoducho nebudú fungovať. Je dôležité poznať kultúru partnerskej organizácie, zvyky, presvedčenia a venovať tomuto poznávaniu čas. K tomu slúži medzikultúrny a jazykový koučing. Podobné služby u nás využila spoločnosť Generali.

Multimediálne preklady a lokalizácie 

S týmto typom prekladov sa stretávame najmä pri prekladoch filmov, seriálov, hudobných klipov a hier. Pri lokalizačných projektoch z rôznych oblastí ako IT (softvér a hardvér), medicínska technika, automobilový priemysel, financie, projektový manažment a podobne používame špeciálny CAT softvér, ktorý pomáha dodržiavať jednotnú terminológiu. Pre každý lokalizačný projekt je zostavený špecializovaný tím s projektovým manažérom, prekladateľmi, korektormi, IT odborníkmi a odbornými poradcami. Spolupracovali sme napr. na lokalizácii platformy Windows. 

Dabing, titulkovanie, komentáre k filmom (voice-overs) 

Medzinárodné spoločnosti bežne potrebujú pre svojich zamestnancov preložiť určité postupy alebo inštruktážne filmy. My sme napríklad prekladali inštruktážne videá k bezpečnostným predpisom pre spoločnosť Faurecia, ktorá požadovala dabing a titulkovanie pôvodného videa do slovenčiny. Zastrešili sme celý projekt od prekladu, cez dabing až po videoštúdio.  

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tlmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na hello@yourchoice.sk alebo na telefónnom čísle 0911 667 274.

Benefity služby

Rýchle a precízne dodanie
Osobná komunikácia s klientom
Služby prispôsobené klientovi
Komplexné jazykové služby

Povedali o nás

Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o špecializované prekladateľské služby, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám so špecifikáciou, cenovou ponukou a termínom dodania.