Špecializované prekladateľské služby

Nachádzate sa tu

Unikátne jazykové riešenia, multimediálne preklady, lokalizácie a preklady webov

Špecializované prekladateľské služby prispôsobujeme na mieru požiadavkám zákazníka. Zväčša ide o dlhodobú projektovú prácu pre zákazníkov z rôznych oblastí.

 • Customizované jazykové riešenia 
 • Tlmočenia cez telefón alebo na videokonferenciách 
 • Špecializované jazykové tréningy 
 • Medzikultúrne a jazykové koučovanie 
 • Jazykový assessment
 • Multimediálne preklady - audio a video 
 • Dabing, titulkovanie, komentáre k filmom (voice-overs) 
 • Preklady stránok a softvérové lokalizácie 
 • Obsahové lokalizácie a lokalizácie platforiem 
 • Preklady všetkých typov dokumentov
 • Konzultujeme s odborníkmi v rôznych oblastiach

 


Riešenia na mieru pre náročných klientov. Prečítajte si o našich skúsenostiach

Príkladom špecializovaných prekladateľských služieb môže byť prezentácia pred medzinárodným publikom. V tomto prípade klienti požadujú bezchybne napísanú prezentáciu v cudzom jazyku a jazykovú prípravu na rozšírenie slovnej zásoby, aby sa nakoniec samotnou prezentáciou dosiahol ten správny dojem.

Ide teda o špecializované jazykové tréningy, ktoré zastrešujeme, podobne ako tlmočenia cez telefón pri obchodných stretnutiach alebo na videokonferenciách v rámci medzinárodných tímov.  

Medzikultúrny koučing má význam. Predídete nepochopeniu 

Nepochopenie slangových či frázových vyjadrení môže skomplikovať obchodné stretnutie i napriek odborným prekladom, či tlmočeniu. Faktor kultúrnych rozdielov má totiž veľký vplyv. Nestačí dokumenty preložiť do slovenčiny, keďže príklady, porovnania alebo procesy u nás buď nepoznáme alebo jednoducho nebudú fungovať. Je dôležité poznať kultúru partnerskej organizácie, zvyky, presvedčenia a venovať tomuto poznávaniu čas. K tomu slúži medzikultúrny a jazykový koučing. Podobné služby u nás využila spoločnosť Generali.

Multimediálne preklady a lokalizácie 

S týmto typom prekladov sa stretávame najmä pri prekladoch filmov, seriálov, hudobných klipov a hier. Pri lokalizačných projektoch z rôznych oblastí ako IT (softvér a hardvér), medicínska technika, automobilový priemysel, financie, projektový manažment a podobne používame špeciálny CAT softvér, ktorý pomáha dodržiavať jednotnú terminológiu. Pre každý lokalizačný projekt je zostavený špecializovaný tím s projektovým manažérom, prekladateľmi, korektormi, IT odborníkmi a odbornými poradcami. Spolupracovali sme napr. na lokalizácii platformy Windows. 

Dabing, titulkovanie, komentáre k filmom (voice-overs) 

Medzinárodné spoločnosti bežne potrebujú pre svojich zamestnancov preložiť určité postupy alebo inštruktážne filmy. My sme napríklad prekladali inštruktážne videá k bezpečnostným predpisom pre spoločnosť Faurecia, ktorá požadovala dabing a titulkovanie pôvodného videa do slovenčiny. Zastrešili sme celý projekt od prekladu, cez dabing až po videoštúdio.  

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tlmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na hello@yourchoice.sk alebo na telefónnom čísle 0911 667 274.

Benefity služby

Rýchle a precízne dodanie
Osobná komunikácia s klientom
Služby prispôsobené klientovi
Komplexné jazykové služby

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o špecializované prekladateľské služby, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám so špecifikáciou, cenovou ponukou a termínom dodania.