Odborné a úradné tlmočenie

Nachádzate sa tu

Tlmočenie pre spokojných klientov už od roku 2004

Your Choice vedie úradná prekladateľka a tlmočníčka Silvia Holéczyová, ktorá dohliada na kvalitu dodávanej služby pre klientov.

 • Poskytujeme úradné i neúradné tlmočenia v rôznych svetových jazykoch  
 • Tlmočíme na svadbách, úradoch, súdoch, polícii, obchodných stretnutiach, konferenciách, technických obhliadkach a valných zhromaždeniach, či pri súkromných udalostiach
 • Máme viac ako 10 ročné skúsenosti 
 • Ctíme dohodnutý termín dodania a želania klienta
 • Vždy a za každých okolností sa snažíme podať príjemný a profesionálny tlmočnícky výkon 
 • Terminológiu tlmočenia konzultujeme s odborníkmi v rôznych oblastiach

Zabezpečili sme tieto odborné tlmočenia

 • obchodné a manažérske stretnutia (Pivovary Topvar, Generali Slovensko)
 • stretnutia zahraničných predstaviteľov so štátnymi orgánmi (Pivovary Topvar, Samsung Electronics LCD Slovakia, Granvia Operations)
 • firemné prezentácie v angličtine (TNS SK)
 • technické obhliadky stavieb zahraničných investorov (ŽS Brno, Granvia Operations, Arcadis Geotechnika)
 • popisy strojného zariadenia (Toma Industries)
 • medzinárodné konferencie (Trnavský samosprávny kraj)
 • a mnohé ďalšie

...

Jazyková škola Your Choice je jedinou jazykovou školou v Trnave, ktorá zabezpečuje úradné a odborné preklady a tlmočenie vo vlastnej réžii. Kontaktujte nás na hello@yourchoice.sk alebo na telefónnom čísle 0911 667 274.

Benefity služby

Rýchlosť dodania
Služby s veľkou pridanou hodnotou
Osobná komunikácia s klientom
Služby prispôsobené klientovi

Povedali o nás

Insurance English som v práci využívala aj pred kurzom, prínos pre mňa spočíval hlavne v oboznámení sa s výrazmi, ktoré používajú iné oddelenia v rámci našej poisťovne. Školiteľka, aj keď neprišla z prostredia poisťovne, ukázala veľký prehľad a aj vďaka jej otvorenému a prijemnému vystupovaniu považujem tento kurz za dobre využitý deň.
Účasťou na tomto tréningu som si výrazne zlepšil komunikačne zručnosti a rozšíril slovnú zásobu v odbornej angličtine, keďže som v každodennom písomnom a často aj v ústnom kontakte so zahraničnými kolegami, a rozšíril som si obzory pri samostatnej orientácii v poisťovníckej problematike. Pútava forma založená na zaujímavom príbehu jednej poistnej udalosti pobaví aj poučí a bola zdrojom pre podnetnú diskusiu, ktorá sa dotýka mojej prace aj prace kolegov a je impulzom pri riešení každodenných problémov, ako aj náročnejších projektov.
So spoločnosťou Your Choice spolupracujeme už šiesty rok v oblasti jazykového vzdelávania a odborných prekladov. Oceňujeme veľmi profesionálny, a zároveň priateľský prístup lektorov, ktorí sa snažia vždy splniť naše očakávania a rýchle a kvalitné preklady častokrát realizované naozaj aj zo dňa na deň. Napriek tomu, že by som nás hodnotila ako náročného klienta, vždy sme sa stretli aj v neštandardných situáciách s veľmi ústretovým prístupom vedenia spoločnosti. V spolupráci s Your Choice budeme určite pokračovať aj v budúcnosti.
Spoločnosť Your Choice je naším dlhodobým partnerom nielen pri štandardných jazykových kurzoch (odborná alebo všeobecná angličtina), ale úspešne spolupracujeme aj pri špecializovaných, na mieru šitých kurzoch – ako je Insurance English, Prezentačné zručnosti ako aj Vyjednávanie v anglickom jazyku. Spätná väzba z týchto školení je vždy veľmi pozitívna a účastníci nadmieru spokojní. Zároveň sa na nich môžeme spoľahnúť aj pri tlmočení a prekladoch v odbornej terminológií, či už je to oblasť poisťovníctva, controllingu a auditu, právna problematika a iné.
Aj keď ovládam angličtinu na dobrej úrovni, počas prace v poisťovni som neraz prišla do kontaktu s odbornými výrazmi z poisťovníctva, o ktorých som len tápala, ako ich preložím. Keď nemáte poruke špecializovaný slovník, väčšinu ste stratení a váš preklad neraz pobaví okolie. Kurz insurance english nás vybavil slušnými základmi poisťovníckej terminológie a mala som možnosť prekonzultovať aj konkrétne výrazy či slovne spojenia, pri ktorých som si dovtedy nebola istá.

Využili služby

Mám záujem o túto službu

Ak máte záujem o odborné alebo úradné tlmočenie, nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám s cenovou ponukou a špecifikáciou.