Jazykové kurzy pre firmy

Nachádzate sa tu

JASNÉ CIELE A MERATEĽNÉ VÝSLEDKY

Ak chcete pri vzdelávaní čo najviac rozprávať, zažiť kreatívnu atmosféru a dosiahnuť merateľné výsledky, toto je správna voľba. Your Choice.

Študujete modernou metódou zameranou na rozprávanie a porozumenie v cudzom jazyku, ktoré tvoria až 90% náplne hodiny. Lektori používajú vizuálne pomôcky, praktické príklady, učia gramatiku bez poučiek a rozvíjajú kreatívnu slovnú zásobu. Každý kurz má jasne sledovateľné ciele, ktoré si študujúci spolu s lektorom určia na začiatku kurzu a na konci kurzu ich splnia. 

Kurzy môžu byť individuálne či v malej skupinke a zahŕňajú špecializované biznis témy, prípadové štúdie a miniprojekty dohodnuté s vedením spoločnosti. Vyberte si z našej ponuky ↓

Spokojní klienti

#SmeDoma

ALE! Robíme preklady 24/7 a výučbu rozširujeme o online hodiny.
Vyskúšajte si s nami hodinku bezplatne.
Kontaktujte nás na 0911 667 274 a hello@yourchoice.sk

Zistiť viac